Samen op weg naar een leefbaar leven

Aemosa

Samen op weg naar een leefbaar leven

Aemosa hanteert geen wachtlijsten! Wij kunnen beginnen op de dag dat jouw beschikking binnen komt bij ons.

Wij zijn werkzaam in Leiden, Leiderdorp, Zoeterwoude en Oegstgeest.

 
aemosa handen.jpg

Onze Missie & Visie 

aemosa+lijn (1).jpg

Iedereen heeft het recht om te functioneren in een omgeving naar keuze en behoefte. Herstel is een proces van de hulpvrager zelf en wij zien het als onze plicht én eer te ondersteunen bij rehabilitatie met alle middelen die we tot onze beschikking hebben.

Missie

Aemosa biedt ondersteuning aan hulpvragers vanaf 18 jaar met psychische, psychiatrische en/of verslavingsproblemen. Wij werken herstelondersteunend gericht op de kwaliteit en tevredenheid van de hulpvrager. Op deze wijze ondersteunen wij de hulpvrager om inhoud te geven aan hun leven en hun leven weer leefbaar te maken.

Visie

Aemosa ziet haar hulpvragers als mondige burgers voor wie, ondanks de soms ernstige en complexe problemen, herstel mogelijk is. Zij hebben net als andere burgers recht op kwaliteit van leven en op de kans om met succes én naar tevredenheid te leven

aemosa document cover.jpg

Iets om over na te denken.

Gedicht geschreven door E. Touw