FAQ

aemosa+lijn.jpg
 

Wat is de WMO?

De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (verder te noemen WMO) is een wet die er voor mensen is die hulp in en aan huis nodig hebben om thuis te kunnen blijven wonen. Vaak is hulp nodig omdat ondersteuning van de omgeving niet toereikend blijkt. Daarnaast is de WMO er voor mensen die weer mee willen doen aan de maatschappij.

Wat is een WMO-indicatie?

Wie zorg, hulp, ondersteuning of begeleiding nodig heeft moet een indicatie aanvragen, iemand moet dus geindiceerd worden. Andere mensen bepalen of je zorg nodig hebt, welke zorg dit is en hoe vaak je zorg/ondersteuning nodig hebt. Door de WMO-indicatie krijgt je toegang tot passende zorg.

Hoe krijg ik een WMO-indicatie?

Als je een hulpvraag hebt kan je deze aangeven bij de Sociale Wijkteams, telefonisch bij jouw gemeente of via een online inschrijfformulier, welke je kan vinden op de website van jouw gemeente.

Ik heb een WMO indicatie, hoe kan ik mij aanmelden bij Aemosa?

Dat kan via het aanmeldformulier bovenin het menu. Wij nemen dan binnen 2 werkdagen contact met je op.

Voor wie is Aemosa?

Aemosa richt zich op hulpvragers vanaf 18 jaar, met psychische of psychiatrische klachten of aandoeningen die niet goed in staat zijn om volledig zelfstandig in de thuissituatie te functioneren en bereid zijn om samen met Aemosa aan herstel te werken. Aemosa is werkzaam in de gemeentes Leiden, Leiderdorp, Zoeterwoude en Oegstgeest.

Wat is ambulante ondersteuning?

Ambulante ondersteuning betekent dat je in je eigen omgeving, jouw thuis, ondersteuning krijgt van Aemosa. Je spreekt samen met je coach/begeleider af op welke gebieden je je wilt ontwikkelen en hoe vaak je hier ondersteuning bij nodig hebt. De intensiteit kan variëren van twee keer per week tot meerdere keren per dag. Deze laatste vorm heet intensief specialistische ambulante begeleiding.

Wat houdt ondersteuning van Aemosa in?

Aemosa ondersteunt bij het vormgeven van je dagelijks leven. We betrekken hierbij de mensen en activiteiten die voor jou belangrijk zijn in een persoonlijk begeleidingsplan. Jouw persoonlijke doelen zijn het uitgangspunt in jouw begeleidingsplan. Zo groei je toe naar zo prettig mogelijk leven en wonen in de samenleving, waarbij je (samen) zorg draagt voor je kwetsbaarheden.

Wat doet Aemosa niet?

Aemosa biedt geen behandeling. Je verwijzer/behandelaar is er voor je medische, psychologische of psychiatrische behandeling. Wel is het voor zowel Aemosa als jouzelf prettig als deze ondersteuning aan jou zo goed mogelijk wordt afgestemd. Uiteraard hebben wij hiervoor wel jouw toestemming nodig.

Zijn er kosten verbonden aan de begeleiding van Aemosa?

Vanaf 1 januari 2019 zijn de kosten voor iedereen gelijk. Je betaalt per 4 weken een bedrag van €17,50. Deze kosten worden geïnd door het Centraal Administratiekantoor (CAK). Op de website van het CAK kun je hierover meer informatie vinden.

Als ondersteuning bij Aemosa stopt, wat dan?

Tijdens de ondersteuning van Aemosa ontwikkel je niet alleen vaardigheden en zelfvertrouwen maar ook een betrokken netwerk om je heen die weten hoe zij jou in je kracht kunnen zetten.

Als je onze gespecialiseerde ondersteuning steeds minder nodig hebt, zal Aemosa zich langzaam terugtrekken. Samen bouwen we de ondersteuning af. Voor verdere ondersteuning, zoeken we de samenwerking op met andere zorgpartijen (bijvoorbeeld de sociale wijkteams, Sensoor, huisarts) én de betrokkenen in jouw begeleidingstraject om alles goed over te dragen.

Heeft Aemosa wachtlijsten?

Nee, Aemosa hanteert geen wachtlijsten. Aemosa kan beginnen op de dag dat jouw beschikking binnenkomt bij ons. De beschikking wordt afgegeven door het Sociaal Wijkteam die eerst met jou om de tafel gaat om jouw hulpvragen goed in kaart te brengen. Het komt wel eens voor dat de beschikking niet direct bij ons binnenkomt waardoor het even kan duren voor de ondersteuning en begeleiding op gang lijkt te komen. Je kan ons altijd in overleg met het Sociaal Wijkteam, na het keukentafelgesprek benaderen om afspraken te maken voor een start, alvorens jouw beschikking binnen is bij Aemosa.

Hoe annuleer ik mijn afspraak?

Het kan voorkomen dat je de afspraak met je coach niet door kunt laten gaan. Wij vragen van onze hulpvragers om deze afspraak minimaal 24 uur van te voren te annuleren bij hun eigen coach. Zo kan een coach een andere hulpvrager ondersteunen tijdens jouw afwezigheid.

Wat gebeurt er als ik de afspraak niet op tijd annuleer?

Aemosa zal de gemiste afspraak declareren bij de desbetreffende gemeente. Het kan voorkomen dat er sprake is van een crisissituatie waardoor je niet in staat was dit minimaal 24 uur van te voren aan ons door te geven, we willen je dan vragen jouw coach hiervan op de hoogte te brengen zodat we hier rekening mee kunnen houden.

Waar kan ik mijn klacht kwijt?

Het kan zijn dat je ontevreden bent over Aemosa en je een klacht wilt indienen. Wij vragen je allereerst om dit te bespreken met je coach. Lukt het je niet om samen tot een oplossing te komen dan kan je op de volgende manieren een klacht indienen:

Per email: Stuur een email met hierin de omschrijving van jouw klacht naar: klachtencommissie@aemosa.nl

Per telefoon: Neem contact op via: 06-83034689

Per post:

Aemosa

t.a.v. de klachtenfunctionaris

Oude Rijn 44b

2312 HG Leiden