Over Aemosa

aemosa lijn.jpg
 

Over Aemosa

Aemosa is opgericht door psychologen Annemieke Haklander en Elody Varkevisser. Momenteel heeft Aemosa een team waarin coaches vanuit verschillende achtergronden werken zoals: psychologie, maatschappelijk werk of sociaal pedagogische hulpverlening. Door deze manier van werken kan er vanuit verschillende invalshoeken gekeken worden naar de hulpvraag en de daarbij behorende mogelijkheden.

Aemosa staat voor positiviteit, eigen kracht en een leefbaar leven. Aemosa ondersteunt bij het vormgeven van je dagelijks leven. We betrekken hierbij de mensen en activiteiten die voor jou belangrijk zijn in een persoonlijk begeleidingsplan. Jouw persoonlijke doelen zijn het uitgangspunt in jouw begeleidingsplan. Zo groei je toe naar zo prettig mogelijk leven en wonen in de samenleving, waarbij je (samen) zorg draagt voor je kwetsbaarheden.

Aemosa staat voor kwaliteit

Aemosa is HKZ gecertificeerd. Dit houdt in dat het kwaliteitssysteem van Aemosa getoetst is door de Raad voor Accreditatie (RVA) geaccrediteerde certificatie- instelling. Dit is gebonden aan een aantal strikte regels. Jaarlijks wordt het kwaliteitssysteem door een externe partij getoetst, zodat Aemosa aan kan tonen dat zij aan de kwaliteitseisen blijft voldoen. Met behulp van dit systeem borgt Aemosa de kwaliteit en voldoet zij aan de huidige wet- en regelgeving.

Wat kunnen we voor jou betekenen?

Aemosa levert ambulante ondersteuning en coaching op alle levensgebieden via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), met behulp van professionals die zich hebben gespecialiseerd in herstel ondersteunende zorg.  Wij staan voor verbondenheid en helpen jou je eigen regie te nemen, krachten te vinden voor het opbouwen van een steunnetwerk en het vormen van je eigen leven.  Wij bieden dagelijks begeleiding afgestemd op jouw behoeften, waarbij ook de mogelijkheid bestaat voor avond- of nachtbegeleiding.

We bieden ondersteuning bij onder andere:

  • Activiteiten gericht op de bevordering van participatie en zelfredzaamheid

  • Het opbouwen van een sociaal netwerk en ontwikkelen van sociale vaardigheden

  • Het creëren van een steunnetwerk om terugval te voorkomen

  • Het vinden en erkennen van eigen krachten en talenten

  • Het vinden van een zinvolle dagbesteding en/ of werk

  • Administratie & financiën

  • Het aanleren van huishoudelijke vaardigheden

Wij bieden

  • Begeleiding individueel Basis

  • Begeleiding individueel Speciaal

  • Begeleiding groep

Voor wie

Aemosa richt zich op hulpvragers vanaf 18 jaar, met psychische of psychiatrische klachten of aandoeningen die niet goed in staat zijn om volledig zelfstandig in de thuissituatie te functioneren en bereid zijn om samen met Aemosa aan herstel te werken.

Momenteel beschikbare talen:

Nederlands, Engels